OBRÓC TELEFON!
FREECELL
NOWA GRA

ŁATWY
NORMALNY
TRUDNY
RESTART
COFNIJ
FREECELL
PONÓW
POMOC
PAUZA
00:00:00
0
PAUZA
GRAC DALEJ
ZWYCIĘSTWO!
00:00:00
0
ZRESTARTUJ GRE
ROZPOCZNIJ NOWA GRE
ŁATWY
NORMALNY
TRUDNY

USTAW CZAS:
MIN
SEC
ROZPOCZNIJ GRE
COFNIJ
FREECELL
WYBIERZ TRYB GRY
ŁATWY
NORMALNY
TRUDNY