OBRÓC TELEFON!
PASJANS
1 KARTA
3 KARTY
NOWA GRA
RESTART
COFNIJ
PASJANS
PONÓW
POMOC
PAUZA
00:00:00
0
24
0
1 KARTA
ŁATWY
NORMALNY
TRUDNY
3 KARTY
ŁATWY
NORMALNY
TRUDNY
PAUZA
CLICK TO RESUME
YOU WON!
00:00:00
0
0
ZRESTARTUJ GRE
ROZPOCZNIJ NOWA GRE
1 KARTA
ŁATWY
NORMALNY
TRUDNY
3 KARTY
ŁATWY
NORMALNY
TRUDNY

USTAW CZAS:
MIN
SEC
ROZPOCZNIJ GRE
COFNIJ
PASJANS
WYBIERZ TRYB GRY
1 KARTA
ŁATWY
NORMALNY
TRUDNY
3 KARTY
ŁATWY
NORMALNY
TRUDNY